Pedigree of MIYAMAE NO TERUMI GO MIYAMAME SHIMIZU
MIYAMAE NO TERUMI GO MIYAMAME SHIMIZU

KOMAJISHI (KOMASHISHI) GO SHUONAN YASUDASOU

KOMANISHIKI GO BIRYUUSOU (HIRYUUSOU)
SANUKI NO KOMA GO YAGURI KUSUNOKI KENSHA

KOTOBUKI NO EISAKI GO HICHISOU
SANUKI KOMAHIME GO SANUKI KATSUHIKOSOU
CHIDORI GO FUDOUGATAKI KENSHA
MIMIHIME GO SHOUNAN YASUDASHUUSAKI GO SHOUNAN YASUDA
WAKAHIME GO SHOUNAN YASUDA
MIYAMAE NO NANA GO MIYAMAE SHIMIZU
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase