Pedigree of MANLĂ–TENS DOOKA-HIME
MANLĂ–TENS DOOKA-HIMETAKEICHIMARU SHINSHUU TAKEISOWSAKU-NO-BENIUN SAKUSA-NO-HOKENSHAOYAMA SHARENSOWTAIHO GO TSUYAMA KATAOKA KENSHA
MIKA NIKKEN NISHIGUCHI
SHINSHU-NO-TAKEHIMESAKUBENIUNDAISOWYABUSHI-NO-TAKE YAMABIKO
SAKU-NO-MITSU JONENSOW
TAKEICHIHIME GO SHINSHU TAKEISOWSHINSHUICHI SHINSHU MITAMURASOWSUWAMARU SHINSHU TAKEISOW
FUJIMARUME SHINSHU MITAMURASOW
TAKEMARUME SHINSHU TAKEISOWSUWAMARU SHINSHU TAKEISOW
MIYAICHIHIME SHINANO JOTOSOW
DEWA SHISHIMETOENOMASAMUNETOENOTETSUMARUKOROMARU
KUROYURI
TOENOTAKEHIMETAMANAKA
TATSUENOTSUKIHIME
NAKAHIMEAKANAKANISHIAKA
ASHINAKAME
KOMAMEKOMAICHI
HAKUSANHIME
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase