Pedigree of SHIBATOKI OF DAIRY FARM
SHIBATOKI OF DAIRY FARMFUJI NO TOMOTAKE OF DAIRY FARM

FUJIMARU GO FUJINOMIYA KENSHA

MATSUMARU GO SHINSHU NAKAJIMA KENSHA
BENIYUKI GO SAKURASOU
AKAFUSAME GO MITA KENSHA
BENIICHIME GO ENSHUU SOGASOU

MATSUMARU GO SHINSHU NAKAJIMA KENSHA
BENISAKURAME GO FUJIMINESOU
MATSUCHIKA OF DAIRY FARM
TOKIME OF DAIRY FARMMINOMARU OF FUJIMIYA KENSHA
TAMAMI OF DAIRY FARM
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase