Pedigree of BENITETSU OF KOTOKUSOW
BENITETSU OF KOTOKUSOWKOTETSU (TORATETSU) GO KOTOKUSOUHARUKOMA GO KOTOKUSOUNAGANOBU GO MARUTANISOUTENKOU GO JONENSOW
TAKAYO GO MARUTANISOU
SAKURAHARUME GO KOHTOKUSOWRIKISAKURA GO FUJINOMIYA-KENSHA
HAGIHIME GO KOUTOKUSOU
CHIHARU GO KOTOKUSOURIKISAKURA GO FUJINOMIYA-KENSHATOUKAI NO SAKURAMARU GO NISHIHARA-KENSHA
SUZUMI GO ECHIGO-SUWASOU
CHIGUSA GO KOTOKUSOUTENKOU GO JONENSOW
KOTOMI GO KOTOKUSOU
SUMIKOMAHIME OF KOTOKUSOWHARUKOMA GO KOTOKUSOUNAGANOBU GO MARUTANISOUTENKOU GO JONENSOW
TAKAYO GO MARUTANISOU
SAKURAHARUME GO KOHTOKUSOWRIKISAKURA GO FUJINOMIYA-KENSHA
HAGIHIME GO KOUTOKUSOU
TSURUME OF KOTOKUSOW
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase