Pedigree of BENITETSU OF KOTOKUSOW
BENITETSU OF KOTOKUSOW

KOTETSU (TORATETSU) GO KOTOKUSOU

HARUKOMA GO KOTOKUSOU
NAGANOBU GO MARUTANISOU

TENKOU GO JONENSOW
TAKAYO GO MARUTANISOU
SAKURAHARUME GO KOHTOKUSOW

RIKISAKURA GO FUJINOMIYA-KENSHA
HAGIHIME GO KOUTOKUSOU
CHIHARU GO KOTOKUSOU

RIKISAKURA GO FUJINOMIYA-KENSHA
TOUKAI NO SAKURAMARU GO NISHIHARA-KENSHA
SUZUMI GO ECHIGO-SUWASOU
CHIGUSA GO KOTOKUSOU

TENKOU GO JONENSOW

KOTOMI GO KOTOKUSOU
SUMIKOMAHIME OF KOTOKUSOW

HARUKOMA GO KOTOKUSOU
NAGANOBU GO MARUTANISOU

TENKOU GO JONENSOW
TAKAYO GO MARUTANISOU
SAKURAHARUME GO KOHTOKUSOW

RIKISAKURA GO FUJINOMIYA-KENSHA
HAGIHIME GO KOUTOKUSOU
TSURUME OF KOTOKUSOW
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase