Pedigree of JOUJI GO FUSSAEN

JOUJI GO FUSSAEN
HACHISUKE (YASUKE) GO FUSSAEN

ICHISUKE GO INOGUCHI

ICHI OUMARU GO YANAGAWASOU (RYUGAWASOU)

ICHIOU GO TSUYAMA SAKURASOU
MICHIME GO INOGUCHI

KOROTAMA GO HAKKAKUSOU
SENBI GO HAKKAKUSOU
SHOUCHIHIME (KOTOMOHIME) GO AKITASOU
SACHIME GO FUSSAENOH OF FUSSAEN
TOMI OF FUSSAEN
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase