Pedigree of SAIJOTO'S GENJI TAKA GO
SAIJOTO'S GENJI TAKA GODRAGON HOUSE MUSUKO GOKORI BUSHI OF KITSUNEBISOHEKI NO KEN OF DAINI HEKIHOSOTETSUKA NO GEN GO SANUKI MIZUMOTOSOU
DARUMA NO KOHIME OF IWAKUNI
AZUSAKIKUHIME OF MATSUNAGA ONO KENSHARIKIMARU OF SANUKI MIZUMOTOSOU
AZUSAICHIHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOU
KANTU'S CAN DO IT TOO YATOP GUN OF SATORISOWJOH OF AWA AZUMASOW
AKANECHIME OF SATORISOW
KINOUK'S CARBON COPYDAICHI GO TOYONAKA OKAMOTOSOW
GENTO'S DEALERS CHOICE
TAICHUNG PROMISHESHIDERYU OF FUJINOMIYA KENSHAHIRYU OF FUJINOMIYA KENSHARYU GO FUJINOMIYA KENSHA
YOSHITSUNA HIMEICHI OF KOSOZAN
RYUBI OF ENSHU TOKUYAMATAMAFUSA OF FUJINOMIYA KENSHA
AIHIME OF FUJINOMIYA KENSHA
SPARKLES AT NITE OF TAICHUNGJACQUET JP'S BARONKATSURANISHIKI OF OIKAWA HOUSE
KUROMARIHIME OF KUNIMUTSUSOW
HOMARETENNOME OF GISHI FUJISOWJOKICHI GO YAMANASHI FUJIKENSO
TAKEDA NO YUKIHIME OF ISHIISOW
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase