Pedigree of SAIJOTO'S GENJI TAKA GO

SAIJOTO'S GENJI TAKA GO

DRAGON HOUSE MUSUKO GO

KORI BUSHI OF KITSUNEBISO

HEKI NO KEN OF DAINI HEKIHOSO

TETSUKA NO GEN GO SANUKI MIZUMOTOSOU
DARUMA NO KOHIME OF IWAKUNI

AZUSAKIKUHIME OF MATSUNAGA ONO KENSHA

RIKIMARU OF SANUKI MIZUMOTOSOU

AZUSAICHIHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOU

KANTU'S CAN DO IT TOO YA

TOP GUN OF SATORISOW

JOH OF AWA AZUMASOW
AKANECHIME OF SATORISOW
KINOUK'S CARBON COPY

DAICHI GO TOYONAKA OKAMOTOSOW
GENTO'S DEALERS CHOICE

TAICHUNG PROMISHES

HIDERYU OF FUJINOMIYA KENSHA

HIRYU OF FUJINOMIYA KENSHA

RYU GO FUJINOMIYA KENSHA
YOSHITSUNA HIMEICHI OF KOSOZAN
RYUBI OF ENSHU TOKUYAMATAMAFUSA OF FUJINOMIYA KENSHA
AIHIME OF FUJINOMIYA KENSHA

SPARKLES AT NITE OF TAICHUNG

JACQUET JP'S BARON
KATSURANISHIKI OF OIKAWA HOUSE
KUROMARIHIME OF KUNIMUTSUSOW
HOMARETENNOME OF GISHI FUJISOWJOKICHI GO YAMANASHI FUJIKENSO
TAKEDA NO YUKIHIME OF ISHIISOW
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase