Pedigree of MARIKO TAKASHI S DONSKOY STAI

MARIKO TAKASHI S DONSKOY STAI

DAN-STAR-KOM LUIDOR SAN JO TOM

VORMUND TO RUSSIA WITH LOVE
NAKAYU GO KAZUSA NAKANOSOWSAREN NO BENIO GO SARENSOW
BENISHUNRAN GO YOKOHAMA KONASE
VORMUND KIWI SPIRITGLENDALIN TETSUO NI
WOLFWORX FANCY FREE AT VORMUND

MORNINGSTAR KATSU'CUS WE-SEDSO

MUSASHI GO SOUSHUU CHOUMONSOU

CHOUTENBOU GO SAGAMI AYASESOU

MIKA GO MINOUBAYASHISOU
CRAY CROFT KUZUNOHA

SOUTHAMPION'S BLACK ICE
SHIBA-NEST-O-CHIBI

KABUKI DIDI GIORGI
KIMONO DEL BIAGIO

NATSURYUU GO YOSHINO MOMIJISOW
KAZUSA NO FUKURYUU GO KUMOMIYA SASAGOSOW
MAKO GO YASUSHI KENSHA
TOWER DEL BIAGIO

INNISFREE ANDREW DEL BIAGIO
TENNA DEL BIAGIO
GINNIE DEL BIAGIO

INNISFREE ANDREW DEL BIAGIO
CHOJIRO OF UNAGO KENSHA
SAKURA OF NANBU IWAYAMASO

SKIMA DEL BIAGIO

JINRIKI GO IMABARI MIYAKOSOW
INNISFREE SARA OF DEL BIAGIO
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase