Pedigree of EYGA-SUTA S AKULOVOY GORI
EYGA-SUTA S AKULOVOY GORIWAGLER DEL BIAGIONARIAKI-GO DEL BIAGIOAIRWILD'S HIDEYOSHISAIJOTO'S GETSU KINNO GO
KIRISHIMA OF AIRWILD
SKIMA DEL BIAGIOJINRIKI GO IMABARI MIYAKOSOW
INNISFREE SARA OF DEL BIAGIO
PIGMY DEL BIAGIOJINRIKI GO IMABARI MIYAKOSOWKAMO NO GEN GO IYO OOMORIDOU
YOSHIZUMI GO IYO ARAYASOW
NISHIKI DEL BIAGIOMARA-SHIMA SMARTY
TENNA DEL BIAGIO
ZENA S AKULOVOY GORIVORMUND TO RUSSIA WITH LOVENAKAYU GO KAZUSA NAKANOSOWSAREN NO BENIO GO SARENSOW
BENISHUNRAN GO YOKOHAMA KONASE
VORMUND KIWI SPIRITGLENDALIN TETSUO NI
WOLFWORX FANCY FREE AT VORMUND
BARA-SAN BRIKASTARIPPA-NA TOBIMASUTOYOJIRO OF NIDAIMANEISOW
KUROHANA OF RYUKYU URUMA
FUJI-SAN LEOKITZUNE-NO-MUSUKO XANDRINA
CATASHIMO REVOKA
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase