Pedigree of EYGA-SUTA S AKULOVOY GORI

EYGA-SUTA S AKULOVOY GORI

WAGLER DEL BIAGIO

NARIAKI-GO DEL BIAGIO
AIRWILD'S HIDEYOSHISAIJOTO'S GETSU KINNO GO
KIRISHIMA OF AIRWILD

SKIMA DEL BIAGIO

JINRIKI GO IMABARI MIYAKOSOW
INNISFREE SARA OF DEL BIAGIO
PIGMY DEL BIAGIO

JINRIKI GO IMABARI MIYAKOSOW
KAMO NO GEN GO IYO OOMORIDOU
YOSHIZUMI GO IYO ARAYASOW
NISHIKI DEL BIAGIOMARA-SHIMA SMARTY
TENNA DEL BIAGIO

ZENA S AKULOVOY GORI

VORMUND TO RUSSIA WITH LOVE
NAKAYU GO KAZUSA NAKANOSOWSAREN NO BENIO GO SARENSOW
BENISHUNRAN GO YOKOHAMA KONASE
VORMUND KIWI SPIRITGLENDALIN TETSUO NI
WOLFWORX FANCY FREE AT VORMUND

BARA-SAN BRIKASTA

RIPPA-NA TOBIMASU

TOYOJIRO OF NIDAIMANEISOW

KUROHANA OF RYUKYU URUMA

FUJI-SAN LEO
KITZUNE-NO-MUSUKO XANDRINA
CATASHIMO REVOKA
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase