Pedigree of TAMANA NO YUUHIME GO SHIKOKU TSATSU
TAMANA NO YUUHIME GO SHIKOKU TSATSUTAMANA NO OUJIN GO KOKUBU HISAHIDESKOUJIN GO KYOUTO DAIGO KENSHA
TAMANA NO SAKURA GO KOKUBU HISAHIDE
HAMAYUUME GO SHIKOKU TSUTSUISOUHAMAYUU GO FUDOUGATAKI KENSHAHEISEI GO SOMEKAWASOUHAMA GO FUDOGATAKI KENSHA
KOUEIHIME GO SOMEKAWASOU
TETSUHIME GO SHOUWASOU
TETSUHIME GO SHOUWASOU
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase