Pedigree of NAKA GO AKASHISOU

NAKA GO AKASHISOU
AKANI GO HATAYAMOSOU

AKA GO FUGOKU

ISHI GO SHIMANE PREF.
YUMA SEKISHUKEN
YURI GO SEKISHUKEN

KORO GO SHIKOKU
NEIGETSU GO YAMANASHI

BENIKO GO AKASHISOU

AKA GO FUGOKU

ISHI GO SHIMANE PREF.
YUMA SEKISHUKEN
YURI GO SEKISHUKEN

KORO GO SHIKOKU
HANA GO TOTTORI PREF.
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase