Pedigree of AKANI GO HATAYAMOSOU
AKANI GO HATAYAMOSOU

AKA GO FUGOKU

ISHI GO SHIMANE PREF.
YUMA SEKISHUKEN
YURI GO SEKISHUKEN

KORO GO SHIKOKU
NEIGETSU GO YAMANASHI
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase