Pedigree of KOROTAMA GO HAKKAKUSOU

KOROTAMA GO HAKKAKUSOU

KOROKOMA GO KINEISOU

KOROOU GO NAGASONOSOU

KORONAKA GO MANKISOU
KORO ICHI GO SUOTAROSOU
KUROHANA GO IZUMISOU
FUMIYAKKO GO TOGAKURESOU

NAKA GO AKASHISOU
FUMIHIME GO SUZURANSOU
KOMAHIME GO KOUCHI
MARI GO SHIKOKUTACHIMARU GO NIRAYAMASOU
MINEHANA GO NIRAYAMASOU
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase