Pedigree of TOUKAI NO SAKURAMARU GO NISHIHARA-KENSHA
TOUKAI NO SAKURAMARU GO NISHIHARA-KENSHATOUKAI GO KOTANIDESOUBENINAKANAKA GO AKASHISOUAKANI GO HATAYAMOSOU
BENIKO GO AKASHISOU
BENIFUMI
ICHIHIME GO TSUJIYA-KENSHA
SAKURAKO GO REIHOU-KENSHABENIRYU GO TOKYO-HAKUSANSOUBENIMARU GO IZUMISOUNAKAICHI GO AKASHISOU
ICHIMARI GO YAMANASHI-NISHIYAMASOU
BENISHIRO GONAKAICHI GO AKASHISOU
KOROME GO YAGURI-KUSUNOKI-KENSHA
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase