Pedigree of TOUKAI NO SAKURAMARU GO NISHIHARA-KENSHA
TOUKAI NO SAKURAMARU GO NISHIHARA-KENSHATOUKAI GO KOTANIDESOUBENINAKA

NAKA GO AKASHISOU
AKANI GO HATAYAMOSOU

BENIKO GO AKASHISOU
BENIFUMI
ICHIHIME GO TSUJIYA-KENSHA
SAKURAKO GO REIHOU-KENSHABENIRYU GO TOKYO-HAKUSANSOU

BENIMARU GO IZUMISOU

NAKAICHI GO AKASHISOU
ICHIMARI GO YAMANASHI-NISHIYAMASOU
BENISHIRO GO

NAKAICHI GO AKASHISOU
KOROME GO YAGURI-KUSUNOKI-KENSHA
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase