Pedigree of SENKOU GO ARAKI-KENSHA

SENKOU GO ARAKI-KENSHA

NAKA GO AKASHISOU
AKANI GO HATAYAMOSOU

AKA GO FUGOKU

ISHI GO SHIMANE PREF.

KORO GO SHIKOKU
NEIGETSU GO YAMANASHI

BENIKO GO AKASHISOU

AKA GO FUGOKU

ISHI GO SHIMANE PREF.

KORO GO SHIKOKU
HANA GO TOTTORI PREF.
NACHIHIME GO KEIUNSOU

NAKA GO AKASHISOU
AKANI GO HATAYAMOSOU

AKA GO FUGOKU
NEIGETSU GO YAMANASHI

BENIKO GO AKASHISOU

AKA GO FUGOKU
HANA GO TOTTORI PREF.
TOMOSATO GO KEIUNSOU
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase