Pedigree of SUMIKOMAHIME OF KOTOKUSOW
SUMIKOMAHIME OF KOTOKUSOWHARUKOMA GO KOTOKUSOUNAGANOBU GO MARUTANISOUTENKOU GO JONENSOWSENKOU GO ARAKI-KENSHA
TAMAHIME GO YOROKOBISOU
TAKAYO GO MARUTANISOU
SAKURAHARUME GO KOHTOKUSOWRIKISAKURA GO FUJINOMIYA-KENSHATOUKAI NO SAKURAMARU GO NISHIHARA-KENSHA
SUZUMI GO ECHIGO-SUWASOU
HAGIHIME GO KOUTOKUSOU
TSURUME OF KOTOKUSOW
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase