Pedigree of NENE GO HAMAMATSU OKABE JP

NENE GO HAMAMATSU OKABE JP
KOKUHOU GO ENSHUU TAKARASOUYUTAKA GO HAMANA HARUYAMASOU

KOKUHOU GO SHOUNAN WAKOUSOU

TOYONISHIKI GO TOYOHASHI ONODA
HARUKA NO HANAME GO OOURASOU
IWAKUNI NO KANEHIME GO HAMAMATSU SHUNJUUSOU
HAZUKI GO SURUGA SHIOSOU
RUPI GO HAMAMATSU OKABE JPKUNIHANA GO BALD
MARIHIME GO HAMAMATSU OKABE JP
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase