Pedigree of KISHI NO ICHIRYUU GO KAZUSA NAGAISOU

KISHI NO ICHIRYUU GO KAZUSA NAGAISOU

SENRYUU GO SANUKI MIZUMOTOSOU

TEKKA NO GEN GO SANUKI MIZUMOTOSOU

TETSUGEN GO BICHU EIKANSOU

SAKUSHUUGEN OF TSUYAMA KUNIMOTOSOU
KUROYUUME GO TSUKIYATANISOU
SUZUKAHIME GO TAKAMATSU MORITA

KOTOBUKI NO EISAKI GO HICHISOU
OOSUMI NO MIKA GO HATANO NAGOROSOU
CHIYOZAKURA GO MATSUNAGA ONO KENSHARIKIOU GO FUDOUGATAKI KENSHA
BENIKAHIME GO SANUKI DAISENSOU
KINU NO FUJIHIME GO KOKINU TERADASOUSHOUBOU NO GEN GO MAKUHARISOU
TENRYUU BENIHIME GO TORIDE SHIGETASOU
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase