Pedigree of ICYITADAKI GO SEKKOU
ICYITADAKI GO SEKKOUKOTARO GO SHUN'YOU KENSHAKAIOU GO RYUUKYUU URUMAHACHIMAN GO RYUUKYUU URUMABANRI GO RYUUKYUU URUMA
MEME GO HIGO EBISU
UMIHANA GO RYUUKYUU URUMAHACHIMONJI GO RYUUKYUU URUMA
SHINKAI NO TOMIME GO NIDAI MANEISOU
KOUBAI GO RYUUKYUU URUMATENKAI GO RYUUKYUU URUMAHACHIMAN GO RYUUKYUU URUMA
SHINKAI NO TOMIME GO NIDAI MANEISOU
UMEKA GO RYUUKYUU URUMABENIKATSU GO TAIKOUSOU
MEME GO HIGO EBISU
ERABOR HANAYA AT ICY-ITADAKIHI-JINX MMM MMM GOODKORI BUSHI OF KITSUNEBISOHEKI NO KEN OF DAINI HEKIHOSO
AZUSAKIKUHIME OF MATSUNAGA ONO KENSHA
TETSUHIME GO NANTAISOWTEKKANORYUU GO NANTAISOW
AOIHIME GO BIZEN CHORAKUSOW
ICY-ITADAKI OSAKARIPPA-NA TOBIMASUTOYOJIRO OF NIDAIMANEISOW
KUROHANA OF RYUKYU URUMA
FUJIJAMA TARASI VON DER SEQUOIA GIGANTEA
BUSI-INU GAMI SA-LI
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase