Pedigree of ICYITADAKI GO SEKKOU

ICYITADAKI GO SEKKOU

KOTARO GO SHUN'YOU KENSHA

KAIOU GO RYUUKYUU URUMA

HACHIMAN GO RYUUKYUU URUMA

BANRI GO RYUUKYUU URUMA
MEME GO HIGO EBISU
UMIHANA GO RYUUKYUU URUMA

HACHIMONJI GO RYUUKYUU URUMA
SHINKAI NO TOMIME GO NIDAI MANEISOU

KOUBAI GO RYUUKYUU URUMA

TENKAI GO RYUUKYUU URUMA

HACHIMAN GO RYUUKYUU URUMA
SHINKAI NO TOMIME GO NIDAI MANEISOU
UMEKA GO RYUUKYUU URUMABENIKATSU GO TAIKOUSOU
MEME GO HIGO EBISU

ERABOR HANAYA AT ICY-ITADAKI

HI-JINX MMM MMM GOOD

KORI BUSHI OF KITSUNEBISO

HEKI NO KEN OF DAINI HEKIHOSO

AZUSAKIKUHIME OF MATSUNAGA ONO KENSHA

TETSUHIME GO NANTAISOW
TEKKANORYUU GO NANTAISOW
AOIHIME GO BIZEN CHORAKUSOW

ICY-ITADAKI OSAKA

RIPPA-NA TOBIMASU

TOYOJIRO OF NIDAIMANEISOW

KUROHANA OF RYUKYU URUMA

FUJIJAMA TARA
SI VON DER SEQUOIA GIGANTEA
BUSI-INU GAMI SA-LI
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase