Pedigree of SUZUMYOUME GO OOSHIMA TSUBAKIAN
SUZUMYOUME GO OOSHIMA TSUBAKIAN

KOURIN GO SUZUWASOU

YUUSHIN GO AICHI OOIWA

ISHIMATSU GO AICHI OOIWA
BANRYUU GO UNRYUHORU
TAMAKIYO GO AICHI OOIWA
TAKAME GO AICHI OOIWAMATSUKAZE GO AICHI OOIWA
TAMAKIYO GO AICHI OOIWA
RYUUKO GO NIKOUSOU

KOURYUU GO HAYAKAWA KIRYUUSOU (TAKATATSUSOW)
TOYOFUKU GO TAKANE TAKASOU
YUUKAHIME GO MINO ISHITANISOU
ORYUU GO NIKOUSOU
SEIMYOUME GO ETOU KENSHADAI GO OWARI JOUSAIENSHINANO ZEMMARU GO SHINANO FUJISOU
BENIGIKU GO KYOUTO NAKAGAWASOU
TERUHIME GO KAGIYASOU
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase