Pedigree of KOUJINRYUU GO TOSA KUROSHIOSOU

KOUJINRYUU GO TOSA KUROSHIOSOU

KOUJIN GO YAMATO MARUTANISOU

KOURIN GO SUZUWASOU

YUUSHIN GO AICHI OOIWA

ISHIMATSU GO AICHI OOIWA
TAKAME GO AICHI OOIWA
RYUUKO GO NIKOUSOU

KOURYUU GO HAYAKAWA KIRYUUSOU (TAKATATSUSOW)
ORYUU GO NIKOUSOU
BENIASUKA GO YAMATO MARUTANISOUASUKA NO GEN GO YAMATO MARUTANISOU
YAMATO NO HANA GO YAMATO MARUTANISOU
SEKI NO MISUZU GO KOUCHI SAWAMOTO KENSHA

SEKI NO SUZUMI GO KOUCHI SAWAMOTO KENSHA

SUZUMITSU GO KAHOKU MAEDA KENSHA(SUZUKOU GO KOUHOKU/KAWAKITA MAEDA KENSHA)

SUZUMARU GO TOTTORI ISHIISOU
KOUKAKUHIME GO TACHIKAWA KENSHA
KUROSHIME GO KOUCHI SAWAMOTO KENSHAKUROICHI GO TOMIMURA IWAO HOKUREISOU
MOMOKO GO KOUCHI SAWAMOTO KENSHA
SUZUBENIHIME GO KOUCHI OOTSUSOUSUZURYUU GO OKAYAMA KATAYAMASOU

SUZUMITSU GO KAHOKU MAEDA KENSHA(SUZUKOU GO KOUHOKU/KAWAKITA MAEDA KENSHA)
HIDEKA GO BIZEN INOUE KENSHA
AOI NO SUZUHIME GO KOUCHI SAWAMOTO KENSHA

AOINISHIKI GO SANUKI MIZUMOTOSOU
SUZUICHIME GO KOUCHI SAWAMOTO KENSHA
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase