Pedigree of AOI NO HARU GO BIZEN HONAMISOU
AOI NO HARU GO BIZEN HONAMISOUAOINISHIKI GO SANUKI MIZUMOTOSOUYUUBI NO AOI GO YUUBI YUUKANSOUSHISHIGAMI GO DAIKENSOU
SHUUYAMA NO MITSUHIME (KOUHIME) GO SHUUYAMASOU
FUKUWAKAHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOUUMEWAKA NO TOUUN GO IZUUMESOURYUUUN GO IZUUMESOU
FUKIAGE KIKUHIME GO YOKOHAMA FUKIAGESOU
FUKUHIME GO MIKAWA TOYOHASHISOU
SUZUHANAHIME GO BITCHUU TAKIYAMASOUSUZUKANE GO OKAYAMA KYOKUEISOUSUZURYUU GO OKAYAMA KATAYAMASOUSUZUMITSU GO KAHOKU MAEDA KENSHA(SUZUKOU GO KOUHOKU/KAWAKITA MAEDA KENSHA)
HIDEKA GO BIZEN INOUE KENSHA
SUZUCHIYO GO SENDAI ADACHI
HIDEKANME (SHUKANME) GO KASAMATSUSOUAOINISHIKI GO SANUKI MIZUMOTOSOUYUUBI NO AOI GO YUUBI YUUKANSOU
FUKUWAKAHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOU
SUZUHIDEME GO OKAYAMA KATAYAMASOUSUZUMITSU GO KAHOKU MAEDA KENSHA(SUZUKOU GO KOUHOKU/KAWAKITA MAEDA KENSHA)
HIDEKA GO BIZEN INOUE KENSHA
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase