Pedigree of YUKASI TENSHI
YUKASI TENSHIKAZAKOSHI NO WAKAMIYA GO YOKOHAMA ATSUMIFUKU NO WAKAICHIROU GO OYAMA WATANABESOUFUKU NO DAIJIROU GO MARUISHISOUDAIGOROU GO MEIHAKUSOU
FUKUICHIME GO MIYAGI TOMOFUJISOU
TAJIMA NO WAKIHIME GO AIZU TAJIMASOUSEIFUU GO MIYAGI ENDOUSOU
KIMIKA GO NISHIME CHIAKISOU
KAZAKOSHI NO SAKURAHIME GO YOKOHAMA ATSUMISUZU NO TASUKE GO HASEBESOUSHUUSAKU GO YOUDA TAKADASOU
SUZU NO KOHARU GO SHOUNAN SHIMPUUSO
KAZAKOSHI NO OUKA GO YOKOHAMA ATSUMIKOKUOU GO SEISHUU TAKAMUKAISOU
TAMAZAKURAHIME GO SHIKAISOU
YUKASI SAKURANAITEDAIKI GO SHUN'YOU KENSHAKAIOU GO RYUUKYUU URUMAHACHIMAN GO RYUUKYUU URUMA
UMIHANA GO RYUUKYUU URUMA
ASO NO AKIHO GO TAKAYUUSOUASO NO RYUUOU GO TAKAYUUSOU
WAKANAMI NO KUROME GO WAKANAMISOU
ULLA ITIRO ITSU S DONSKOY STAIDAN-STAR-KOM LUIDOR SAN JO TOMVORMUND TO RUSSIA WITH LOVE
MORNINGSTAR KATSU'CUS WE-SEDSO
KUROI SHINJU Z HELFSTYNSKEHO PANSTVIRANCHLAKE'S ESTATE RESERVE
ZENJI DEL MONTE DE HAYA
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase