Pedigree of ZOLOTO ALIASKI BAKURA NAOMI
ZOLOTO ALIASKI BAKURA NAOMIMIO MOTO S DONSKOY STAIDAN-STAR-KOM LUIDOR SAN JO TOMVORMUND TO RUSSIA WITH LOVENAKAYU GO KAZUSA NAKANOSOW
VORMUND KIWI SPIRIT
MORNINGSTAR KATSU'CUS WE-SEDSOMUSASHI GO SOUSHUU CHOUMONSOU
CRAY CROFT KUZUNOHA
KABUKI DIDI GIORGIKIMONO DEL BIAGIONATSURYUU GO YOSHINO MOMIJISOW
TOWER DEL BIAGIO
GINNIE DEL BIAGIOINNISFREE ANDREW DEL BIAGIO
SKIMA DEL BIAGIO
BARSKIY DOM NAYSINNONINJA ENZO Z HELFSTYNSKEHO PANSTVIMARA-SHIMAS KURO RYU ENZOZEN SATORI'S KUROMATSU GO
MARA-SHIMAS KYUSHU NO TATSUHIME
ZENJI DEL MONTE DE HAYAHAGURO NO KATSURYUU GO CHUUOU HAGUROSOW
VORMUND CRISTMAS CAROL OF PENDLEY
HANDZIMEMESITE GEJSHA SAJURITENKUU NO TETSU GO YOKOHAMA ATSUMITETSU ARASHI GO HONJOU ARAKISOU
KUROYUUME GO YOKOHAMA ATSUMI
VORMUND I'M BIBAVORMUND KIWI KID
VORMUND GUCCI
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase