Pedigree of KUMIKO MARI
KUMIKO MARIOZIRKA WASURURAIJINOU GO SANUKI MIZUMOTOSOUKOUJINRYUU GO TOSA KUROSHIOSOUKOUJIN GO YAMATO MARUTANISOU
SEKI NO MISUZU GO KOUCHI SAWAMOTO KENSHA
SAKURAHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOUSHISHIMARU GO SANUKI MIZUMOTOSOU
KARYOUME GO SANUKI MIZUMOTOSOU
DEBUKO GO SHUN'YOU KENSHAKAIOU GO RYUUKYUU URUMAHACHIMAN GO RYUUKYUU URUMA
UMIHANA GO RYUUKYUU URUMA
ASO NO AKIHO GO TAKAYUUSOUASO NO RYUUOU GO TAKAYUUSOU
WAKANAMI NO KUROME GO WAKANAMISOU
ARISATOMO NO KIMI NIBORI NUOKOSUNOJO'S HIGH TIDEKATAI'S DAICHI NO SUNOJO
SUNOJO'S THE MOON AND THE SEA
VASEY BIMOICY-ITADAKI FUKUDO
AISTY ILEAL FIONA
TOMO NO KIMI GEICHATOMO NO KIMI YUHO SAGARIMEKUROMUSASHI GO SHUN'YOU KENSHA
VASEY BIMO
AISTY ILEAL EDZAKARYICY-ITADAKI FUKUDO
AISTY ILEAL FEYA
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase