Pedigree of LYURUA DYURING NAGARE BOSHI
LYURUA DYURING NAGARE BOSHIHANDZIMEMESITE ZHIAY-NO FUKAYHANDZIMEMESITE HIROSHIJUHOU GO KUWANA MITOMOSOUMORI NO TOYOKUNI GO YOSHINO ICHIMORISOU
WAKAME GO KUWANA MITOMOSOU
MARA-SHIMAS THE WARRIOR PRINCESSSAIJOTO'S GENJI TAKA GO
MARA-SHIMAS KATSU GO BENISAKURA
MARA-SHIMAS MICHI NARANUKOIMARA-SHIMAS ICHI KANA YUUSHIHIROSE NO SHOUGUN GO ENSHUU HIROSESOU
MARA-SHIMAS THE WARRIOR PRINCESS
MARA-SHIMAS STAND UP AND SHOUTMARA-SHIMAS KOKI'S KIME WAZA
TANASEA’S AMERICAN PRIDE
LYURUA DYURING SHINA TSUKIKONIDAI TERUKUNI GO KUWANA MITOMOSOUTERUKUNI GO KUWANA MITOMOSOUSENKOU GO IZUMISOU
MEGUHIME GO KUWANA MITOMOSOU
JUNE GO KUWANA MITOMOSOUMORI NO TOYOKUNI GO YOSHINO ICHIMORISOU
WAKAME GO KUWANA MITOMOSOU
LYURUA DYURING YUME NO VATASIHANDZIMEMESITE UMI GA KIKOERUMARA-SHIMAS KOKI'S KIME WAZA
HANDZIMEMESITE GIZA
HANDZIMEMESITE FUSHIMI INARI TAISHAJUHOU GO KUWANA MITOMOSOU
AISITE IMASSKI DES
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase