Pedigree of SIBIRSKAYA OHOTA BESSHO APBA FOR LYURUA DYURING
SIBIRSKAYA OHOTA BESSHO APBA FOR LYURUA DYURINGHANDZIMEMESITE ZHIAY-NO FUKAYHANDZIMEMESITE HIROSHIJUHOU GO KUWANA MITOMOSOUMORI NO TOYOKUNI GO YOSHINO ICHIMORISOU
WAKAME GO KUWANA MITOMOSOU
MARA-SHIMAS THE WARRIOR PRINCESSSAIJOTO'S GENJI TAKA GO
MARA-SHIMAS KATSU GO BENISAKURA
MARA-SHIMAS MICHI NARANUKOIMARA-SHIMAS ICHI KANA YUUSHIHIROSE NO SHOUGUN GO ENSHUU HIROSESOU
MARA-SHIMAS THE WARRIOR PRINCESS
MARA-SHIMAS STAND UP AND SHOUTMARA-SHIMAS KOKI'S KIME WAZA
TANASEA’S AMERICAN PRIDE
HANDZIMEMESITE KAYGAY-E IKUHANDZIMEMESITE O-RAYDONCOPPERDOTS FUKU NO KAMI NO HANDZIMEMASITEKYUURYUOU GO NOTO HEISEIAN
COPPERDOTS CALIFORNIA DREAMIN
HANDZIMEMESITE CHIZATOJUHOU GO KUWANA MITOMOSOU
COPPERDOTS SHINKO
ORIENTA HOSHI NO AMESNOSTORM'S AMERICAN PLAYBOY OF ORIENTAKISARAGI NO KOTARO AMAMISOU
SNOSTORMS ONE IN A MILLION
ORIENTA ENVY MERISINGSUNS SHINTO KI
RISINGSUNS TENSHI
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase