Pedigree of DZASIKI VARASI AKENO
DZASIKI VARASI AKENOKAZAKOSHI NO WAKAMIYA GO YOKOHAMA ATSUMIFUKU NO WAKAICHIROU GO OYAMA WATANABESOUFUKU NO DAIJIROU GO MARUISHISOUDAIGOROU GO MEIHAKUSOU
FUKUICHIME GO MIYAGI TOMOFUJISOU
TAJIMA NO WAKIHIME GO AIZU TAJIMASOUSEIFUU GO MIYAGI ENDOUSOU
KIMIKA GO NISHIME CHIAKISOU
KAZAKOSHI NO SAKURAHIME GO YOKOHAMA ATSUMISUZU NO TASUKE GO HASEBESOUSHUUSAKU GO YOUDA TAKADASOU
SUZU NO KOHARU GO SHOUNAN SHIMPUUSO
KAZAKOSHI NO OUKA GO YOKOHAMA ATSUMIKOKUOU GO SEISHUU TAKAMUKAISOU
TAMAZAKURAHIME GO SHIKAISOU
DELEN SOLAR MATSU KOMACHIDEMISHSTAR TENRIKIHOSHI NO OOTOMI GO NANKAISEISOUTAJIMA NO KOTETSU GO AIZU TAJIMASOU
HOSHI NO HINA GO NANKAISEISOU
BENIKOMACHI GO SEISHUUSOU MUTAITETSUAKI GO OOSHIMA TSUBAKIAN
YAYOI MOMOKA GO SEISHUUSOU MUTAI
KAORIKO AMADAREMAKANI HAUOLI SHIBAKOTAROU GO SEISHIROUSOU
KUKUNA GO HAUOLI SHIBA
COLIBRI VASILYEV OSTROVAKI GO YOU DJENIMA
HANDZIMEMESITE USU IRO NO
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase