Pedigree of GABI KEIDZE NAISI

GABI KEIDZE NAISI

KHAKUFU AKEMI LITTLE GOLD VAKIDZASI

AREDOVU VEKI MICHI O TORIMASU

DZEMBI SAYTI RENTY

ICYITADAKI ONRI-WAN

AISKURIMU
SAKURA GO YOU DJENIMA

DAICHI GO SHUN'YOU KENSHA

JUKAI GO SHUN'YOU KENSHA
JALTA

AFMAS KATAHITO NIKKO

HANDZIMEMESITE YAKURIU

ERMAK LAYN HOLL GABI

GRAND LAIN NAOMI

DAIKI GO SHUN'YOU KENSHA
ZARAMI S AKULOVOY GORI

ONGA IKERU KABEN

LYURUA DYURING YUMEI ODZI

HANDZIMEMESITE UMI GA KIKOERU

MARA-SHIMAS KOKI'S KIME WAZA

HANDZIMEMESITE GIZA

HANDZIMEMESITE FUSHIMI INARI TAISHA

JUHOU GO KUWANA MITOMOSOU

AISITE IMASSKI DES

YUMI

MIO MOTO S DONSKOY STAI

DAN-STAR-KOM LUIDOR SAN JO TOM

KABUKI DIDI GIORGI

HANDZIMEMESITE TOTEMO NI

KAZAKOSHI NO RIKIKAZE GO YOKOHAMA ATSUMI

JOYU NISHIKI Z HELFSTYNSKEHO PANSTVI
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase