Pedigree of LYURUA DYURING HOKORI TAKAI TORY
LYURUA DYURING HOKORI TAKAI TORYHANDZIMEMESITE MANIGALHANDZIMEMESITE O-RAYDONCOPPERDOTS FUKU NO KAMI NO HANDZIMEMASITEKYUURYUOU GO NOTO HEISEIAN
COPPERDOTS CALIFORNIA DREAMIN
HANDZIMEMESITE CHIZATOJUHOU GO KUWANA MITOMOSOU
COPPERDOTS SHINKO
HANDZIMEMESITE KAKKO-NO IIKAZAKOSHI NO RIKIKAZE GO YOKOHAMA ATSUMIHOSHI NO KATSURIKI GO SHIRAKAWA SHIOTASOU
KAZAKOSHI NO FUUKA GO YOKOHAMA ATSUMI
ATAY SAKURAMBOKAZAKOSHI NO BENIKAZE GO YOKOHAMA ATSUMI
VORMUND I'M BIBA
LYURUA DYURING KI YOKATAHANDZIMEMESITE UMI GA KIKOERUMARA-SHIMAS KOKI'S KIME WAZAKOKICHI NO TAIMA GO ECHIGO SATOU KENSHA
MARA-SHIMAS KATSU GO BENISAKURA
HANDZIMEMESITE GIZATENKUU NO TETSU GO YOKOHAMA ATSUMI
VORMUND I'M BIBA
DAN-STAR-KOM HAVAI HATIKOJUHOU GO KUWANA MITOMOSOUMORI NO TOYOKUNI GO YOSHINO ICHIMORISOU
WAKAME GO KUWANA MITOMOSOU
DAN-STAR-KOM LU GINH MIDNIGHT KISSVORMUND TO RUSSIA WITH LOVE
MORNINGSTAR KATSU'CUS WE-SEDSO
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase