Pedigree of JURO SUSUMI AKENO KENNEL
JURO SUSUMI AKENO KENNELRYO DAICHI AKENO KENNELKIREY KAZOKU TANREYAKATSUKI TAIHENHAMA NO TETSUHARU GO HIMI IWAGAMISOU
DEBUKO GO SHUN'YOU KENSHA
KIREY KAZOKU SATIIDGIN HO VASILYEV OSTROV
AMINA SAMON
KAZUMI HOSHIDEMISHSTAR AIKO KATSUTOSHIHOSHI NO OOTOMI GO NANKAISEISOU
KAHI GO YOU DJENIMA
DEMISHSTAR HATSUMEFUSAAOI HOURYUU GO KAZUSA SUGIYAMA
BENITENKA GO OOSHIMA TSUBAKIAN
ARISATOMO NO KIMI NIBORI NUOKOSUNOJO'S HIGH TIDEKATAI'S DAICHI NO SUNOJO
SUNOJO'S THE MOON AND THE SEA
VASEY BIMOICY-ITADAKI FUKUDO
AISTY ILEAL FIONA
TOMO NO KIMI GEICHATOMO NO KIMI YUHO SAGARIMEKUROMUSASHI GO SHUN'YOU KENSHA
VASEY BIMO
AISTY ILEAL EDZAKARYICY-ITADAKI FUKUDO
AISTY ILEAL FEYA
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase