Pedigree of LISSI ANEKO MISAKI
LISSI ANEKO MISAKIERIDOKORO-NO-ARUTHUNDER STORM INCIPITA VITAMORNINGSTAR KATSUMI THE KAT MASTERMORNINGSTAR KATSUMI CHOUSEI SOU
KIRA HAUOLI SHIBA
STYLE-DRESS MIAHARAHANDZIMEMESITE SCHAREY-NO SIRUSU-NI
DZEMBI SIMMI
TOMO NO KIMI PLAYFUL PANTERTOMO NO KIMI SANGOTOMO NO KIMI YUHO SAGARIME
TOMO NO KIMI YAMAHIME
TOMO NO KIMI YUEN TAKANEKUROMUSASHI GO SHUN'YOU KENSHA
VASEY BIMO
ATSUKO AMODZEMBI OMIREYICY-ITADAKI FUKUDOFUJIJAMA TAMI PAT
CUTE KENSHA CZECH JAKOBIN
DZEMBI INOTYHANDZIMEMESITE NOBUYUKI
AISKURIMU
TOMO NO KIMI YANTARNAYA KAPELKATOMO NO KIMI SANGOTOMO NO KIMI YUHO SAGARIME
TOMO NO KIMI YAMAHIME
TOMO NO KIMI YUEN TAKANEKUROMUSASHI GO SHUN'YOU KENSHA
VASEY BIMO
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase