Pedigree of PET ALEKS AIKO

PET ALEKS AIKO

MOMIJI CHIBA HOTTO

SANUKI NO KENICHI GO SANUKI MIZUMOTOSOU

KENRYUU GO SANUKI MIZUMOTOSOU

KOUJINRYUU GO TOSA KUROSHIOSOU
KENSHINME GO SANUKI MIZUMOTOSOU

KOUJINHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOU

KOUJINRYUU GO TOSA KUROSHIOSOU
HOUKA GO SANUKI MIZUMOTOSOU

AKATSUKI NANPU

KIYOICHI GO FUJI HACHIMANSOU
KIYOTSURU GO SANUKI MIZUMOTOSOU

CHIYOSATO GO FUJI HACHIMANSOU

FUYUTSUBAKIHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOU

KOUJINRYUU GO TOSA KUROSHIOSOU
KENSHINHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOU

PET ALEKS SAKURAKOMACHI

AKATSUKI KOUICHI

ICHIROU GO FUJI HACHIMANSOU

TAKENOSUKE GO SANUKI MIZUMOTOSOU

BIFUU GO FUJI HACHIMANSOU

KOUJIN SAKURAME GO SANUKI MIZUMOTOSOU

DAIGOROU ZAKURA GO ECHIZEN KUZURYUUSOU

KOUJINHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOU

PET ALEKS AKEMI YOSHI

GENGOU GO SHUN'YOU KENSHA

HITORQ'S SIMPLY EXTRAVAGANT

KAORI-GO SHUN'YOU KENSHA

DEMISHSTAR BOTAN SENUOI

KAZE NO TAKISAKURAOU GO YOKOHAMA ATSUMI

VORMUND SHIBETSU AKAKO
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase