Pedigree of YUKASI CHE TAKESHI
YUKASI CHE TAKESHIKAZAKOSHI NO WAKAMIYA GO YOKOHAMA ATSUMIFUKU NO WAKAICHIROU GO OYAMA WATANABESOUFUKU NO DAIJIROU GO MARUISHISOUDAIGOROU GO MEIHAKUSOU
FUKUICHIME GO MIYAGI TOMOFUJISOU
TAJIMA NO WAKIHIME GO AIZU TAJIMASOUSEIFUU GO MIYAGI ENDOUSOU
KIMIKA GO NISHIME CHIAKISOU
KAZAKOSHI NO SAKURAHIME GO YOKOHAMA ATSUMISUZU NO TASUKE GO HASEBESOUSHUUSAKU GO YOUDA TAKADASOU
SUZU NO KOHARU GO SHOUNAN SHIMPUUSO
KAZAKOSHI NO OUKA GO YOKOHAMA ATSUMIKOKUOU GO SEISHUU TAKAMUKAISOU
TAMAZAKURAHIME GO SHIKAISOU
SAMARASUN MAYUKO YUKASISANUKI NO KENICHI GO SANUKI MIZUMOTOSOUKENRYUU GO SANUKI MIZUMOTOSOUKOUJINRYUU GO TOSA KUROSHIOSOU
KENSHINME GO SANUKI MIZUMOTOSOU
KOUJINHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOUKOUJINRYUU GO TOSA KUROSHIOSOU
HOUKA GO SANUKI MIZUMOTOSOU
AKATSUKI SAYURIRAIJINOU GO SANUKI MIZUMOTOSOUKOUJINRYUU GO TOSA KUROSHIOSOU
SAKURAHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOU
KURENAI NO KASHIN GO ETCHUU WAKASUGISOUHOUKO GO KANZAKI AOBASOU
TENKA GO ETCHUU WAKASUGISOU
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase