Pedigree of YUKASI CHIAKI

YUKASI CHIAKI

KAZAKOSHI NO WAKAMIYA GO YOKOHAMA ATSUMI

FUKU NO WAKAICHIROU GO OYAMA WATANABESOU
FUKU NO DAIJIROU GO MARUISHISOU

DAIGOROU GO MEIHAKUSOU

FUKUICHIME GO MIYAGI TOMOFUJISOU
TAJIMA NO WAKIHIME GO AIZU TAJIMASOUSEIFUU GO MIYAGI ENDOUSOU
KIMIKA GO NISHIME CHIAKISOU

KAZAKOSHI NO SAKURAHIME GO YOKOHAMA ATSUMI
SUZU NO TASUKE GO HASEBESOUSHUUSAKU GO YOUDA TAKADASOU
SUZU NO KOHARU GO SHOUNAN SHIMPUUSO
KAZAKOSHI NO OUKA GO YOKOHAMA ATSUMIKOKUOU GO SEISHUU TAKAMUKAISOU

TAMAZAKURAHIME GO SHIKAISOU

SAMARASUN MAYUKO YUKASI

SANUKI NO KENICHI GO SANUKI MIZUMOTOSOU

KENRYUU GO SANUKI MIZUMOTOSOU

KOUJINRYUU GO TOSA KUROSHIOSOU
KENSHINME GO SANUKI MIZUMOTOSOU

KOUJINHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOU

KOUJINRYUU GO TOSA KUROSHIOSOU
HOUKA GO SANUKI MIZUMOTOSOU

AKATSUKI SAYURI

RAIJINOU GO SANUKI MIZUMOTOSOU

KOUJINRYUU GO TOSA KUROSHIOSOU

SAKURAHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOU

KURENAI NO KASHIN GO ETCHUU WAKASUGISOU

HOUKO GO KANZAKI AOBASOU

TENKA GO ETCHUU WAKASUGISOU
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase