Logo [ Вход / Login]

Поиск по алфавиту

Name
Displaying 1-9 of 9 dogs
Кличка Отец Мать Пол Год рождения
Q'AMIKO AKA NO MIYAJIMA ASAHI NO KEN GO SANUKI MIZUMOTOSOU HIROSE NO AYANAMI GO ENSHUU HIROSESOU female
QIAN FENG HUANG YUN HAO OF TAIWAN KAO MING FCI MISAKI NO KOUSHOU GO SAKUSHUU MISAKISOU JKC JIANG JI HAO OF TAIWAN KAO MING FCI female 2017
QIAN HU WAN YUN HAO OF TAIWAN KAO MING FCIMISAKI NO KOUSHOU GO SAKUSHUU MISAKISOU JKC JIANG JI HAO OF TAIWAN KAO MING FCI male 2017
QUALITY MARK AKIRA NO SABUROKAORI YUKASI SABURO-SANZO DELEN SOLAR KAORI female 2019
QUANTUM OF SOLACE INCIPITA VITA CHIZUMA INCEPITA VITA EXTREME WAY INCIPITA VITA male 2020
QUIMBY WAKIZASHI OF TIANITO AMATERU MITAMA INCIPITA FUJIZAKURA WAKIZASHI OF TIANITO male 2016
QUISBY Z HELFSTYRSKEHO PANSTVISUNAMIE IKI-IKI NISHIKI Z HELFSTYRSKEHO PANSTVI male
QUIZ KID INIPITA VITACHIZUMA INCEPITA VITA EXTREME WAY INCIPITA VITA male 2020
QYOKETSU DEL MONTE DE HAYA MARA-SHIMA TIMO CHIKARA DEL MONTE male